¿Existen derechos universales?

Location

Total Floor Area

Design

Program

en Prawo w sluzbie panstwu i spoleczenstwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Dzialosze zokazji osiemdziesiatych urodzin (Pod redakcja Boguslawa Banaszaka, Mariusza Jablonskiego, Sylwii Jarosz-Zukowskiej)

Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012

págs. 335-344.

More Projects

MUCHAS GRACIAS POR VISITAR LA WEB